İLKOKUL

‘’Birebir ilgi, birebir takip, birinci sınıf eğitim’’ ilkesini benimseyen Çakmak Koleji her öğrencinin farklılıklarının bilincinde olup, okulumuz çatısı altında sunacağı eğitim imkanlarıyla başta akademik başarının ön planda tutulduğu, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerle öğrencimizi donatarak etrafında kabul gören, çevreye ve insanlığa duyarlı, ülkesi ve dünyamızın geleceğine katkı sağlayacak bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Tam gün eğitim programı uygulanacak olan okulumuzda alanında uzman, bilgi ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan sınıf öğretmenleri ve alanında başarıyı hedefleyen branş öğretmenleriyle çalışmaktayız.

Temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı ilkokulda ‘’Anadil’’ ve ‘’ Yabancı Dil’’ eğitimine özel bir önem verilecektir. Okuma-yazma-analiz etme ve yorumlama çalışmaları müfredatımızda yoğun olarak mevcuttur.

1.2. sınıfta İngilizce 3.ve 4. Sınıflarda ve devamında 2.yabancı dil uygulamasına ( seçmeli olarak Almanca, Fransızca ) geçilecektir.

Çakmak Koleji öğrencileri Atatürk ile ve inkılaplarına bağlı, cesur, risk alan, disiplinli, açık fikirli, çevresine ve dünyaya karşı sorumluluklarını bilen, özgüveni gelişmiş, girişimci, iletişimi kuvvetli, bilgili, prensipli ve duyarlı kişiler olarak yetişeceklerdir.

KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN