Kodlama ve Robotik

Programlama bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır.
Kodlamada kişi farklı bilişsel becerileri aynı anda kullanır. Bu da kişilere problemlere çok yönlü çözüm sunmak, sistematik düşünmek, olayları ilişkilendirmek gibi özellikler kazandırır.

Çocukluk dönemi ile gelişme çağında kazanılan bilgi, beceri ve yetenekler daha kalıcıdır. Bu gerçeklikle kodlama eğitimi küçük yaşlarda başlaması çocuklarımızın problem çözme, sentez yapabilme, takım çalışmasına katılma, eleştirel düşünebilme gibi becerileri kazanabilir. Kodlama yazdıkça zeka gelişimi de ilerleyecektir.