Serhat ALADAĞ Görsel Sanatlar
GÖRSEL SANATLAR/ PLASTİK SANATLAR
24.12.2018

   Görsel sanatlar,  Görsel "görme yoluyla olan, görmeye dayanan" ve sanat" duygu, düşünce veya bir tasarımın dışavurumunda,anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü" anlamına gelen kelimelerin birleşimidir. Kısacası, iki boyutlu veya üç boyutlu, hacimli görmeye dayalı sanatların tamamı görsel sanatlar olarak nitelendirilebilir. Resim sanatı - Heykel sanatı - Seramik sanatı - Cam sanatı - Fotoğrafçılık ve Grafik Tasarım görsel sanatların ana başlıklarını oluşturmaktadır. Bunlarda kendi içinde alt başlıklara bölünebilir. Görsel Sanatlar dersi, eğitim açısından oldukça önemli bir konumda yer almakta ve tüm kademeler için gerekli bir eğitimdir.                    

  Görsel Sanatlar Eğitimi: Öğrencilerin eğitim süreci içerisinde, gündelik yaşantısında öğrendiklerini aynı zamanda duygu ve düşüncelerini, doğru ifade şekilleriyle dışavurumunu sağlamayı ve  estetik yargıları güçlü, yaratıcı ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim şeklidir.

  Görsel sanatlar dersinde, öğrencileri yaratıcılığa, düşünmeye ve araştırmaya yönlendirirken bu edinimlerle birlikte duygu ve düşüncelerini dışavurum yoluyla ifade etmeleri-üretmeleri sağlanır. Bireye algılama, farklı bakış açısı katabilme, yeteneklerini keşfetmesi, özgüven duygusunu kazanmasını ve geliştirmesi gibi birey olabilme konusundaki katkısı göz ardı edilemez. Bunun yanı sıra, bilimsel anlamda da sanatı algılayan, sorgulayan sanat ve estetik bilinci yüksek bireylerin yetişmesi adına görsel sanatlar dersinin önemi unutulmamalıdır. Ayrıca sanat tarihindeki yapıtları tanıyabilen, çözümleyebilen ve sanatı takip eden bireylerin yetişmesi, sanatla ilgilenen bir toplumun gerekliliği söz konusudur.