Hüseyin COŞKUN Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni
KODLAMANIN ÖNEMİ
26.11.2018

Kim ne derse desin bilim ve teknolojinin daha önce belki de hiçbir zaman olmadığı kadar önemli olduğu bir dönemde yaşıyoruz ve gelecekte bu önem seviyesi çok daha artacak. Teknoloji eskiden belki de sadece üretim süreçlerinde, ordularda, büyük şirketlerde veya hükümetlerde yoğun olarak kullanılırken günümüz dünyasında artık hayatımızın her anında gelişmiş teknolojilerle iç içeyiz. Her an yanımızda taşıdığımız akıllı telefonların bile aslında ne kadar gelişmiş bir teknolojinin ürünü olduğunu unutur hale geldik. Teknolojinin hayatımızla bu kadar iç içe geçmiş olması, bu teknolojiyi üretebilmenin de hayati derecede önem kazanmasına yol açıyor. Kodlama eğitimi ve gelecek için önemi burada devreye giriyor.

Kodlama diğer adıyla programlama kelime anlamıyla belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelir. Programlama bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır.
Kodlamada kişi farklı bilişsel becerileri aynı anda kullanır. Bu da kişilere problemlere çok yönlü çözüm sunmak, sistematik düşünmek, olayları ilişkilendirmek gibi özellikler kazandırır.

Çocukluk dönemi ile gelişme çağında kazanılan bilgi, beceri ve yetenekler daha kalıcıdır. Bu gerçeklikle kodlama eğitimi küçük yaşlarda başlaması çocuklarımızın problem çözme, sentez yapabilme, takım çalışmasına katılma, eleştirel düşünebilme gibi becerileri kazanabilir. Kodlama yazdıkça zeka gelişimi de ilerleyecektir.

Siz de kodlamasız kalmayın.